Бидони и резервоари

Квадратни полиетиленови резервоари

100л

85 лв
 • Ширина 46 см
 • Височина 50 см
 • Дължина 63 см

За Поръчки свържете се с нас на телефони :

0894 784 768

0895 505 609

0895 505 607

0892 691 098

0894 784 768, 0895 505 609,0895 505 607,0892 691 098

200л

140 лв
 • Ширина 58 см
 • Височина 55 см
 • Дължина 76 см

За Поръчки свържете се с нас на телефони :

0894 784 768

0895 505 609

0895 505 607

0892 691 098

0894 784 768, 0895 505 609,0895 505 607,0892 691 098

300л

175 лв
 • Ширина 68 см
 • Височина 60 см
 • Дължина 97 см

За Поръчки свържете се с нас на телефони :

0894 784 768

0895 505 609

0895 505 607

0892 691 098

0894 784 768, 0895 505 609,0895 505 607,0892 691 098

400л

215 лв
 • Ширина 68 см
 • Височина 60 см
 • Дължина 133 см

За Поръчки свържете се с нас на телефони :

0894 784 768

0895 505 609

0895 505 607

0892 691 098

0894 784 768, 0895 505 609,0895 505 607,0892 691 098

500л

275 лв
 • Ширина 69 см
 • Височина 60 см
 • Дължина 150 см

За Поръчки свържете се с нас на телефони :

0894 784 768

0895 505 609

0895 505 607

0892 691 098

0894 784 768, 0895 505 609,0895 505 607,0892 691 098
Хоризонтални полиетиленови резервоари

100л

85 лв
 • Ширина 44 см
 • Височина 44 см
 • Дължина 80 см

За Поръчки свържете се с нас на телефони :

0894 784 768

0895 505 609

0895 505 607

0892 691 098

0894 784 768, 0895 505 609,0895 505 607,0892 691 098

200л

140 лв
 • Ширина 60 см
 • Височина 70 см
 • Дължина 86 см

За Поръчки свържете се с нас на телефони :

0894 784 768

0895 505 609

0895 505 607

0892 691 098

0894 784 768, 0895 505 609,0895 505 607,0892 691 098

300л

175 лв
 • Ширина 67,5 см
 • Височина 77 см
 • Дължина 97 см

За Поръчки свържете се с нас на телефони :

0894 784 768

0895 505 609

0895 505 607

0892 691 098

0894 784 768, 0895 505 609,0895 505 607,0892 691 098

400л

215 лв
 • Ширина 68 см
 • Височина 78 см
 • Дължина 120 см

За Поръчки свържете се с нас на телефони :

0894 784 768

0895 505 609

0895 505 607

0892 691 098

0894 784 768, 0895 505 609,0895 505 607,0892 691 098

500л

250 лв
 • Ширина 70 см
 • Височина 82 см
 • Дължина 137 см

За Поръчки свържете се с нас на телефони :

0894 784 768

0895 505 609

0895 505 607

0892 691 098

0894 784 768, 0895 505 609,0895 505 607,0892 691 098

750л

335 лв
 • Ширина 79 см
 • Височина 91 см
 • Дължина 158 см

За Поръчки свържете се с нас на телефони :

0894 784 768

0895 505 609

0895 505 607

0892 691 098

0894 784 768, 0895 505 609,0895 505 607,0892 691 098

1000л

400 лв
 • Ширина 88 см
 • Височина 100 см
 • Дължина 162 см

За Поръчки свържете се с нас на телефони :

0894 784 768

0895 505 609

0895 505 607

0892 691 098

0894 784 768, 0895 505 609,0895 505 607,0892 691 098

1500л

550 лв
 • Ширина 110 см
 • Височина 120 см
 • Дължина 179 см

За Поръчки свържете се с нас на телефони :

0894 784 768

0895 505 609

0895 505 607

0892 691 098

0894 784 768, 0895 505 609,0895 505 607,0892 691 098

2000л

685 лв
 • Ширина 119 см
 • Височина 128 см
 • Дължина 186 см

За Поръчки свържете се с нас на телефони :

0894 784 768

0895 505 609

0895 505 607

0892 691 098

0894 784 768, 0895 505 609,0895 505 607,0892 691 098

3000л

1080 лв
 • Ширина 143 см
 • Височина 152 см
 • Дължина 186 см

За Поръчки свържете се с нас на телефони :

0894 784 768

0895 505 609

0895 505 607

0892 691 098

0894 784 768, 0895 505 609,0895 505 607,0892 691 098

5000л

2160 лв
 • Ширина 187 см
 • Височина 188 см
 • Дължина 174 см

За Поръчки свържете се с нас на телефони :

0894 784 768

0895 505 609

0895 505 607

0892 691 098

0894 784 768, 0895 505 609,0895 505 607,0892 691 098
Вертикални полиетиленови резервоари

100л

85 лв
 • Ширина 47 см
 • Височина 78 см

За Поръчки свържете се с нас на телефони :

0894 784 768

0895 505 609

0895 505 607

0892 691 098

0894 784 768, 0895 505 609,0895 505 607,0892 691 098

200л

140 лв
 • Ширина 58 см
 • Височина 102,5 см

За Поръчки свържете се с нас на телефони :

0894 784 768

0895 505 609

0895 505 607

0892 691 098

0894 784 768, 0895 505 609,0895 505 607,0892 691 098

300л

175 лв
 • Ширина 57 см
 • Височина 131 см

За Поръчки свържете се с нас на телефони :

0894 784 768

0895 505 609

0895 505 607

0892 691 098

0894 784 768, 0895 505 609,0895 505 607,0892 691 098

500л

250 лв
 • Ширина 69 см
 • Височина 148 см

За Поръчки свържете се с нас на телефони :

0894 784 768

0895 505 609

0895 505 607

0892 691 098

0894 784 768, 0895 505 609,0895 505 607,0892 691 098

750л

335 лв
 • Ширина 79 см
 • Височина 181 см

За Поръчки свържете се с нас на телефони :

0894 784 768

0895 505 609

0895 505 607

0892 691 098

0894 784 768, 0895 505 609,0895 505 607,0892 691 098

1000л

400 лв
 • Ширина 77 см
 • Височина 228 см

За Поръчки свържете се с нас на телефони :

0894 784 768

0895 505 609

0895 505 607

0892 691 098

0894 784 768, 0895 505 609,0895 505 607,0892 691 098

1000л

400 лв
 • Ширина 87 см
 • Височина 190 см

За Поръчки свържете се с нас на телефони :

0894 784 768

0895 505 609

0895 505 607

0892 691 098

0894 784 768, 0895 505 609,0895 505 607,0892 691 098

1500л

550 лв
 • Ширина 113 см
 • Височина 170 см

За Поръчки свържете се с нас на телефони :

0894 784 768

0895 505 609

0895 505 607

0892 691 098

0894 784 768, 0895 505 609,0895 505 607,0892 691 098

2000л

685 лв
 • Ширина 130 см
 • Височина 176 см

За Поръчки свържете се с нас на телефони :

0894 784 768

0895 505 609

0895 505 607

0892 691 098

0894 784 768, 0895 505 609,0895 505 607,0892 691 098

3000л

1080 лв
 • Ширина 153 см
 • Височина 182 см

За Поръчки свържете се с нас на телефони :

0894 784 768

0895 505 609

0895 505 607

0892 691 098

0894 784 768, 0895 505 609,0895 505 607,0892 691 098

5000л

2050 лв
 • Ширина 200 см
 • Височина 191 см

За Поръчки свържете се с нас на телефони :

0894 784 768

0895 505 609

0895 505 607

0892 691 098

0894 784 768, 0895 505 609,0895 505 607,0892 691 098

8000л

2280 лв
 • Ширина 235 см
 • Височина 238 см

За Поръчки свържете се с нас на телефони :

0894 784 768

0895 505 609

0895 505 607

0892 691 098

0894 784 768, 0895 505 609,0895 505 607,0892 691 098

10000л

2760 лв
 • Ширина 235 см
 • Височина 257 см

За Поръчки свържете се с нас на телефони :

0894 784 768

0895 505 609

0895 505 607

0892 691 098

0894 784 768, 0895 505 609,0895 505 607,0892 691 098

25000л

9500 лв
 • Ширина 300 см
 • Височина 400 см

За Поръчки свържете се с нас на телефони :

0894 784 768

0895 505 609

0895 505 607

0892 691 098

0894 784 768, 0895 505 609,0895 505 607,0892 691 098